STOFFEL DESIGN

handgemaakte mode-accessoires

Home

Barbara

Galerie

Publicaties

Links

Contact

© STOFFELDESIGN 2013

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van © STOFFELDESIGN 2013.

Voor informatie betreffende de diverse mogelijkheden, prijsopgave, etc kunt u vrijblijvend contact opnemen.

 

Mobiel: +31 (0) 6-22227348

E-mailadres: info@stoffeldesign.nl